Kỷ lục ngay trong tháng đầu tiên Việt Nam nhận trọng trách tại LHQ
Xã hội