Thống đốc một bang Mexico nói người nghèo ‘miễn dịch’ với COVID-19
Thế giới