Apple còn chưa ho he về iOS 13 mà Viettel đã vô tình để lộ trước ngày ra mắt?
Khoa học - Công nghệ