Hà Nội: Công trình sai phạm ở Công viên nước Thanh Hà bị tháo dỡ
Xã hội