Trung Quốc khai thác lượng lớn khí từ 'băng cháy' ở Biển Đông
Thế giới