Giá vàng tăng mạnh và có thể sẽ áp sát ngưỡng 51 triệu đồng/lượng
Kinh tế