Ngôi trường phát phiếu ăn miễn phí hàng tuần cho học sinh nghèo
Văn Hóa - Giáo Dục