Hỏa hoạn thiệu rụi ngôi nhà sàn, người dân thẫn thờ vì mất Tết
Xã hội