Quyết tâm đảm bảo tốt an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán
Ảnh