Các sản phẩm số của Viettel đạt "giải Oscar" dành cho giới kinh doanh quốc tế
Kinh tế