'Tôi không mua sắm tại những cửa hàng bật loa ầm ĩ'
Bình luận