Nga là "bậc thầy" chống chiến tranh sinh học: Hãy xem cách họ đưa QĐ tới Syria và Italy
An ninh - Quốc phòng