Quốc hội khảo sát, làm rõ 4 nội dung tại dự án lấn biển làm thủy cung Hòn Ngưu
Xã hội