“Bóng hồng” xinh như mộng trong lực lượng nữ bắn tỉa Trung Quốc
An ninh - Quốc phòng