Một học sinh lớp 7 bị cháy xém mặt vì "chế tạo" pháo
Xã hội