Thủ tướng Đức Angela Merkel chia sẻ trải nghiệm khi phải cách ly ở nhà
Thế giới