Vụ bớt xén thuốc bệnh viện, tuồn ra ngoài bán: Bắt Trưởng Phòng Điều dưỡng
Pháp luật