Kêu gọi người dân hạn chế tối đa việc ra ngoài, chỉ ra khi thực sự cần thiết
Xã hội