New Zealand ngừng tìm người sống sót sau vụ núi lửa phun
Thế giới