Sau tiếng nổ lớn, thanh sắt rơi từ tầng 5 làm 2 vợ chồng bị thương
Xã hội