Say sưa hát, nhảy và đọc fanchant theo BTS, hóa ra ARMY chân chính của năm lại chính là tân binh từ… SM Entertainment!
Giải trí