Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm nội địa đầu tiên sau ba ngày
Thế giới