Đại biểu Quốc hội ủng hộ giảm giờ làm việc xuống còn 44 giờ/tuần
Xã hội