Cháy trung tâm người tàn tật ở Séc, hàng chục người thương vong
Thế giới