Toan tính của Vingroup, Masan sau cuộc sáp nhập
Kinh tế