Phố đi bộ trong dự án căn hộ tỷ đô tại quận 7
Kinh tế