Ông Trần Thanh Mẫn làm việc với tỉnh Sóc Trăng về phòng chống tham nhũng
Xã hội