Philippines: 9 trong số 45 nạn nhân qua đời vì nhiễm Covid-19 là bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch
Thế giới