Lãnh đạo TP.HCM chúc tết, tặng quà chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức
Xã hội