Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ra đường
Sức khỏe