Thêm phốt vạ miệng trên sóng truyền hình: Triệu Lệ Dĩnh gượng gạo khi bị sao "Running Man" bông đùa
Giải trí