Chủ tịch Hà Nội giải thích về '20 ca nhiễm nCoV ở cộng đồng'
Xã hội