Giám sát CSGT nhưng phải bảo vệ được hình ảnh của lực lượng chức năng
Xã hội