Bệnh nhân thứ 148 đã đến nhiều quán cà phê ở Hà Nội
Xã hội