Án mạng trước quán cơm ở Sài Gòn, 1 người tử vong
Pháp luật