Netizen Việt "kêu trời" vì phần thi tài năng hát như tra tấn của Hoàng Hạnh tại Miss Earth, sao không tận dụng lợi thế?
Giải trí