Lo viêm phổi lạ, Trung Quốc đo thân nhiệt hành khách rời Vũ Hán
Thế giới