Vietnam Airlines khôi phục lại dịch vụ đồ ăn, thức uống và giải trí trên chuyến bay trước diễn biến tích cực của dịch COVID-19
Xã hội