Bố đánh con trai tử vong vì dùng kim tiêm đe dọa cả gia đình
Pháp luật