Trẻ em mẫu giáo và lớp 1 ở TP.HCM tiếp tục được uống sữa tại trường
Xã hội