Bẫy lẩn khuất khắp đường, dân lấy đá ngăn xe quá tải
Xã hội