Bà Diệp Thảo: 'Các cô gái ở phòng ngủ của gia đình, làm tổn thương tôi và các con'
Pháp luật