Thảm bại của Real bị gọi là sự sụp đổ hoàn toàn
Thể thao