Đeo khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi
Xã hội