Lại xảy ra ngộ độc khí ở Cty Golden Victory: Mọi người hô lớn, bảo vệ mới mở cửa
Xã hội