Không chỉ Vũ Hán, ổ dịch Covid-19 đã lan sang Hàn Quốc, Nhật Bản, và cả Italy
Khoa học - Công nghệ