Cố vấn Tổng thống Trump chuyên trách về Nga bất ngờ bị sa thải
Thế giới