Nhiếp ảnh gia kỳ cựu: “Máy ảnh Leica bị đánh mất linh hồn”
Khoa học - Công nghệ