20 năm, bệnh nhân ung thư gan tăng 4,4 lần
Sức khỏe