G20 cam kết bơm 5.000 tỷ USD giải cứu thế giới trước đại dịch Covid-19
Thế giới